Plataforma teknikoa

honela osatua da:
  • Kirurgia orokorreko 5 gela, 12 plazako esnatzeko gelarekin*.
  • Kirurgia oftalmologikoko 3 gela, 9 plazako esnatzeko gelarekin*.
  • Digestio-aparatuko eta biriketako 1 endoskopia-gela.
  • 1 bizkortzeko gela.
  • Puntako material kirurgikoa eta anestesikoa, pazienteen segurtasuna eta egindako ekintzen kalitatea bermatzeko