Zaintza ezberdinak

Hemozaintza

Hemozaintzak, transfusio-katearen zaintza-sistemak, odol-produktu labilen desiragarriak ez diren ondorioak detektatzea eta horiek prebenitzea du xede.

Materiozaintza

Materiozaintzak gure establezimenduan egindako gailu medikoen erabileratik sor daitezkeen gorabeherak edo gorabeherak gertatzeko arriskuak zaintzea du xede.

Farmakozaintza

Farmakozaintzaren xedea medikamentuen eta giza erabilerako produktuen erabileratik sortutako desiragarriak ez diren ondorioen arriskua zaintzea da.

Infekziozaintza

Infekziozaintza infekzio nosokomialen zainketako, prebentzioko eta kontroleko neurri espezifikoen multzoa da.

Identitozaintza

Identitozaintzak pazienteen identifikazio okerretik etor daitezkeen erroreak eta arriskuak aurrez ikustea du xede.

Gure establezimenduan egindako azterketa eta zaintza guztiak historia klinikoan (zainketena eta administratiboa) jasotzen dira eta, beraz, funtsezkoa da identitateari buruzko akatsik ez egitea.

Biozaintza

Biozaintzak jatorria giza gorputzean duten elementu eta produktuen, hala nola organoen, ehunen eta zelulen erabilerarekin (xede terapeutikoekin) lotutako arriskuak zaintzea eta prebenitzea du helburu.

Reacto-zaintza

Reacto-zaintzak in vitro diagnosirako gailu medikoen erabileratik sortutako gorabeherak eta gorabeherak gertatzeko arriskuak zaintzea du xede.